Mortelsystemen en Spachtels

KEIM Porosil-Leichtputz

Minerale lichtgewicht mortel volgens DIN EN 998-1 op basis van kalk, cement, kalk-steenzand en minerale lichte toeslagstoffen.
KEIM Porosil- Leichtputz is waterafwijzend.