Eigenschappen & Voordelen

 

Basis van de KEIM mineraalverven
Natuurlijke grondstoffen vormen de basis voor de unieke kwaliteit van de KEIM mineraalverven: vloeibaar kalisilikaat als bindmiddel, dat in structurele opbouw en hardheid gelijk is aan bergkristal, minerale vulstoffen en anorganische kleurpigmenten.

Verstening
Het principe van de silicaat verftechniek berust op een verkeiming van de mineraalverf met de ondergrond. Er ontstaat een vaste, minerale en onoplosbare verbinding van de verf met de verfdrager (pleisterwerk, beton, baksteen, natuursteen e.d) De doorsnede van een pleisterlaag toont dit versteningsproces, ook bekend als “verkiezelen” aan de hand van aangekleurd KEIM fixatief (vloeibaar kalisilicaat).

Waterdampdoorlaatbaarheid
De hoge waterdampdoorlaatbaarheid van de silicaat- verven garandeert dat de vochtigheid in de ondergrond ongehinderd naar buiten verdampen kan. Er kunnen derhalve geen vochtconcentraties ontstaan tussen verflaag en ondergrond, die kunnen leiden tot afbladderen en scheurvorming. De ondergrond blijft gezond. Het ademend vermogen van de ondergrond blijft volledig gehandhaafd.

Geen schimmel of bacteriën
Door de zuiver anorganische opbouw van de KEIM silicaatverven samen met de hoge water-dampdoorlaatbaarheid wordt de vorming van condens vermeden en tegelijkertijd de groei van schimmels en bacteriën verhinderd. Deze eigenschap vormt een garantie voor een schone en hygiënische verflaag, alsmede een voorwaarde voor gezonde condities in met KEIM behandelde ruimtes.

Onbrandbaar
Zelfs in een lasvlam branden KEIM mineraalverven niet! In tegenstelling tot de dispersie- of siliconenharsemulsie- verven. Dat betekent, dat in het geval van brand de verflagen niet branden waardoor geen giftige gassen/uitstoot ontstaat.

Temperatuurregulering
KEIM mineraalverven hebben een microkristallijne structuur. Daardoor worden licht- en warmte stralen goed gereflecteerd. In hete klimaatsgebieden bijv. in Bahrein wordt door deze reflectie de thermische belasting van de ondergrond aanzienlijk gereduceerd en scheurvorming voorkomen.

Onovertroffen lichtechtheid
Noch ruwe weersomstandigheden, noch sterke UV belasting beïnvloeden de kleur van de KEIMverf. Ook na vele tientallen jaren is overschilderen in dezelfde kleur mogelijk. Originele wandschilderingen uit de 19de eeuw, bijv het raadhuis in Schwyz vormen de indrukwekkende voorbeelden uit de praktijk.

De afgebeelde en door KEIM gevolgde testmethode toont deze eigenschap duidelijk aan. Na sterke UV bestraling, overeenkomend met een jaar blootstellen aan de buitenlucht, is in de kleur van de KEIMverf geen verandering zichtbaar, dit in tegenstelling tot de siliconenharsverf.

Bestand tegen luchtvervuiling
Keim mineraalverven zijn bestand tegen zuren, die door de luchtvervuiling op minerale oppervlakken inwerken bijv. het agressieve zwavelzuur. Het door keimverf verkiezelde oppervlak kan door de zure regen niet worden aangetast.

Milieuvriendelijk
KEIM mineraalverven zijn milieutechnisch gezien probleemloos. Zij bestaan uit minerale stoffen uit het aardrijk. Daartoe behoren bijv. kwarts, veldspaar en minerale kleurpigmenten. Het vloeibare kalisilicaat dient als bindmiddel. KEIM verven vormen een milieuvriendelijke techniek, zowel in fabricage als in verwerking (dus ook onschadelijk voor berwerkers en verwerkers) en in het milieu, m.a.w. geen milieubelastende componenten zoals oplosmiddelen. Het oplosmiddel van KEIM mineraalverven is water. KEIM verven zijn reukloos en volledig ademend, de belangrijkste voorwaarden voor gezond bouwen en wonen.

270 standaard keimsche kleuren
KEIM Mineraalverven zijn in meer dan 270 standaard, Historische en Natuursteen kleuren leverbaar, waardoor meervoudig, op elkaar afgestemde kleurontwerpen mogelijk zijn. Ook kunnen kleuren op verzoek worden samengesteld. Nalevering is door langdurig bewaarde kleurmonsters gegarandeerd. De vele bijzondere eigenschappen van de KEIMSCHE Mineraalverven geven deze systemen een beduidend hogere levensduur in vergelijking met organische verfsystemen, waardoor een positieve prijs/kwaliteitsverhouding ontstaat. KEIM Nederland of zijn verfgroothandelaren zullen u graag voorbeelden laten zien, zodat u zich zelf kunt overtuigen.