Buitengevel Isolatiesystemen

De toekomst voor uw huis!                                               BGI-details        KOMO-Attest

Economisch verstandig wonen

Bijna 40 % van het Nederlandse energieverbruik is terug te leiden naar de verwarming van woon- of werkruimten. Gemeten aan de hand van de totale energie die een huishouden verbruikt wordt zegge en schrijve ca. 75% aangewend voor verwarming.

Isoleren in plaats van warmte verliezen

Vrijwel niemand weet dat de helft daarvan verloren gaat door slecht of niet geïsoleerde buitenmuren. Met andere woorden: 50% van de energiekosten die ontstaan worden letterlijk “verspild”. Wie zijn uitgaven aan verwarmingsenergie wil beperken, kan niet om een buitengevel isolatiesysteem heen.

Een Buitengevel Isolatiesysteem bespaart en beschermt. Naast de energiebesparing bieden isolatiesystemen bovendien extra bescherming aan gebouwen en kunnen ze veelzijdig worden vormgegeven.

Geïntegreerde warmte-isolatie betekent waardevermeerdering

Zowel de energiebesparende als de beschermende eigenschappen van een isolatiesysteem dragen aanzienlijk bij aan een waardetoename van de onroerende goederen.

Sanering zien als een kans

Juist wanneer een sanering noodzakelijk is– bijvoorbeeld omdat de gevel moet worden opgeknapt – is de investering in een buitengevel isolatiesysteem bijzonder zinvol. Dan heeft u voor de energetische sanering namelijk alleen te maken met de meerkosten van een dergelijk systeem.

 

Ecologisch verstandig wonen

CO2 als klimaatbederver

Het meest recente rapport van de wereldklimaatraad IPCC heeft de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen onder de aandacht gebracht als oorzaak van de toenemende wereldwijde opwarming van het klimaat. Daarom verdient de beperking van de CO2- uitstoot onze volledige aandacht, aldus het rapport van het IPCC.

Isolatie beperkt de CO2-uitstoot

Aangezien er in NL bijna 40% van de fossiele brandstoffen worden aangewend voor het verwarmen van woonruimten, ligt hier een enorm besparingspotentieel.

Wie zijn gebouw optimaal isoleert en daarmee het energieverbruik reduceert, laat niet alleen zien dat hij met geld kan omgaan, maar ook dat hij zich in ecologisch opzicht verantwoordelijk opstelt.

 

Sociaal verstandig wonen

Koude muren zijn ongezond

Voor behaaglijk en gezond wonen is een aangenaam en gezond binnenklimaat vereist. Bij koud weer daalt de temperatuur aan de binnenzijde van niet-geïsoleerde muren sterk. Het gevolg: enerzijds een onaangename luchtstroming die we voelen als tocht en anderzijds koude kamermuren waarop waterdamp kan condenseren en vervolgens schimmel kan ontstaan.

Een geïntegreerde warmte-isolatie beschermt tegen schimmel en tocht

Warmte-isolatie helpt dit effectief voorkomen. De temperatuur van de binnenmuur blijft vrijwel gelijk aan die van de ruimte en de lucht circuleert niet langer in een neerwaartse beweging langs de koude muur, maar gelijkmatig door de ruimte. Het resultaat: een behaaglijke warmte en een gezond klimaat in huis.

  • Beschermt en zorgt voor behoud van de onderliggende bouwmaterialen
  • Creëert een comfortabel en gezond woonklimaat
  • Verhoogt de waarde van het onroerend goed
  • Zorgt voor betaalbaar wonen

 

BROCHURE BUITENGEVEL ISOLATIESYSTEMEN