Duurzaam Sociaal

 

Mensen brengen ca. 80% van hun leven door in gebouwen. Zodoende hebben stoffen, die ons bijna de gehele tijd omgeven een sterke invloed op ons welzijn. Met name is dit het geval bij bouwverven – geen ander materiaal werkt zo voortdurend op ons in als verf. In hoeverre bepaalt het materiaal verf nu ons welzijn?

Welzijn hangt van veel verschillende factoren af. De drie belangrijkste vereisten voor welzijn zijn gezondheid, veiligheid en behaaglijkheid. Duurzaam bouwen is vanuit een sociaal gezichtspunt dan ook gezond, zeker en behaaglijk bouwen, met de mens als maatstaf. Alleen in een gezond binnenklimaat kan men gezond leven en dat geldt met name in de ruimtes waarin wij wonen en werken. De eigenschappen van muurverven spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kunnen emissies uit muurverven de lucht in de ruimte belasten en vervolgens ook een belasting worden voor de gezondheid.

Aan de minerale binnenverven van KEIM worden geen oplosmiddelen en ook geen weekmakers toegevoegd, zodoende worden ook geen schadelijke stoffen geëmitteerd. KEIM verven zijn zelfs voor allergie patiënten geschikt, dat is door van elkaar onafhankelijke instituten bevestigd en regelmatig getoetst.

KEIM VERVEN – duurzaam en zeker

KEIM verven zijn vanwege hun samenstelling op basis van silicaat onbrandbaar. In geval van brand kan de verflaag niet ontvlammen en er kunnen geen toxische gassen ontstaan wat een echt pluspunt qua veiligheid is en een prettig gevoel geeft.

KEIM VERVEN – duurzaam behaaglijk

Kleur is een soort basisbehoefte voor de mens. Wij zijn vanuit de natuur door kleur omgeven. KEIM verven beschikken over een unieke esthetische kwaliteit. De van nature fluweelmatte uitstraling werkt onvergelijkbaar aangenaam en vertrouwd, een kleurwerking die alleen wordt bereikt met echte mineraalverf.

Menu