Duurzaam Ecologisch

 

Ecologisch denken én handelen is in principe verbonden aan drie belangrijke voorwaarden, die ook op het gebied van bouwen en renoveren de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen :

  • De roofbouw op niet-hernieuwbare grondstoffen moet worden vermeden en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen daarentegen moet gestimuleerd worden.
  • De milieubelasting door giftige emissies en afval moet worden geminimaliseerd.
  • Het energieverbruik moet worden gereduceerd.

Al vroeg stonden de mineraalverven van KEIM bekend om hun buitengewoon milieuvriendelijke eigenschappen. Omdat ze uit natuurlijke grondstoffen (die behouden blijven) worden geproduceerd, garanderen ze een uitstekende ECO-balans, en dat gedurende de gehele product life-cycle: vanaf de grondstofwinning en de productie via de gebruiksduur van de verf tot aan de renovatie en tot slot de verwijdering van de oude laag.

KEIM verven leveren ook hun bijdrage voor besparing op de zgn. “grijze“ energie. Daarmee wordt de energie bedoeld die nodig is voor productie, transport en de verwijdering van bouwmaterialen.

Door minder onderhoudsbeurten besparen KEIM verven fors op deze energie. De totale energie die nodig is voor een termijn van 30 jaar is gekwantificeerd in de Environmental Product Declarations (EPD’s) van de KEIM buitenverven. KEIM verven beschikken door de langere onderhoudstermijnen tevens over een relatief zeer goede CO2 footprint.

 

 

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – BINNENVERVEN

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – BUITENVERVEN